Новини

Развитие на мрежа "Младежки театри срещу омразата"Проведоха се две мрежови срещи по проект "Театрални етюди срещу омразата"
18 07.2022

Проведоха се две мрежови срещи по проект "Театрални етюди срещу омразата"

"В заключителната част на проекта "Театрални етюди срещу омразата" проведохме 2 мрежови срещи, с 24 участници от 1 училище и 4 организации, които работят директно с младежи или с младежки работници, преподаватели, учители.Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи
28 04.2022

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи

На 28 и 29 април 2022 г. в Кюстендил се проведе и последната трета мрежова среща за разпространение на модела Младежки театри срещу омразата.


Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи
31 03.2022

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи

На 31 март и 1 април 2022 г. в Кюстендил се проведе втората мрежова среща за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи и за разпространение на модела Младежки театри срещу омразата.


Семинар за разширяване на мрежата от организации,  работещи с младежи
18 12.2021

Семинар за разширяване на мрежата от организации, работещи с младежи

На 16 и 17 декември 2021 г. в Кюстендил се проведе първият от трите семинара, насочени към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата и към повишаване капацитета на организации от града и региона, работещи с младежи, да прилагат иновативни подходи в тяхната дейност.


Разработване на нови казуси и етюди - Наръчник за обучители
26 01.2021

Разработване на нови казуси и етюди - Наръчник за обучители

След проведения обучителен семинар, насочен към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата в края на август 2020 г. в Кюстендил в рамките на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“, изпълняващ се с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, предстои да бъде разработен Наръчник за обучители.


Билитис представя проекта"Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".
20 12.2020

Билитис представя проекта"Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".

Фондация „Билитис“ – София представя проекта „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“.


Пресконференция за представяне на проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата"
17 12.2020

Пресконференция за представяне на проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата"

Сдружение „Дебют“ – Кюстендил представи на пресконференция проекта си „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“


Разпространение на модела Младежки театри срещу омразата Обучение за обучители – Кюстендил, 27-30 август 2020 г.
01 09.2020

Разпространение на модела Младежки театри срещу омразата Обучение за обучители – Кюстендил, 27-30 август 2020 г.

В края на август 2020 г. в Кюстендил се проведе обучителен семинар, насочен към разпространение на модела Младежки театри срещу омразата. Този модел се разработва в рамките на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“....


Четвъртият видео урок "Работа в екип" е заснет!
23 04.2020

Четвъртият видео урок "Работа в екип" е заснет!

От предимно индивидуалните задачи в предходните три видео-урока, последният, четвърти, се прехвърля върху работата в екип. При разработването на етюдите участват всички младежи, като сами разпределят ролите си в тях.


Третият видео урок "Въображение" е заснет!
17 04.2020

Третият видео урок "Въображение" е заснет!

Третият видео-урок се концентрира върху упражнения за въображение. Тяхната сложност се увеличава, тъй като включват и елементи за утвърждаване на уменията, придобити по време на предходните задачи.


Вторият видео урок "Концентрация" е заснет!
05 04.2020

Вторият видео урок "Концентрация" е заснет!

Вторият видео-урок представя упражнения за концентрация на вниманието, за насочване и съсредоточаване на съзнанието и психичната дейност върху конкретна задача. Упражненията са поднесени под формата на игри по двойки.


Първият видео урок "Запознаване" е заснет!
31 03.2020

Първият видео урок "Запознаване" е заснет!

Първият видео-урок включва упражнения за запознаване – Игра „Дъга от настроения”; Отговаряне на въпросите „Какво обичам, какво мразя и към какво съм безразличен?”; Представяне на любимо ястие, любим спорт/професия с жестове и движения.


Започнаха репетициите за заснемане на видео-уроците по проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".
05 03.2020

Започнаха репетициите за заснемане на видео-уроците по проект "Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата".

През февруари и началото на март 2020 г. започна една от основните дейности на проект „Развитие на мрежа Младежки театри срещу омразата“.


Проектът "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект "РАЗВИТИЕ НА МРЕЖА МЛАДЕЖКИ ТЕАТРИ СРЕЩУ ОМРАЗАТА" е да изгради мрежа от организации, работещи с младежи и да повиши техния капацитет да използват модел на работа за преодоляване на конфликти и развитие на критично мислене у младежите чрез средствата на театъра.

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от сдружение "Дебют" и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.“